Garanteregeling JustFire Pelletkachels

JustFire streeft naar tevreden klanten waarbij we ook met de garantieregeling coulant zijn. Niet voor niets geven we voor alle Pellethaarden, maar liefst 2 jaar garantie. Op deze manier kunt u jarenlang zorgenloos stoken.

Voor de Pellethaarden zijn er garantie regelingen van toepassing waarbij precies is aangegeven wat wel en niet onder de garantie valt. De regeling is zo duidelijk mogelijk weergegeven, zodat u niet voor verrassingen komt te staan indien er ondanks al onze zeer grote zorg toch een mogelijk probleem zal ontstaan. Wij proberen daarbij zo coulant mogelijk op te treden.

Garantieregeling Pelletkachels
Dankzij de hoogwaardige kwaliteit van onze Pellethaarden kunnen wij maar liefst 2 jaar garantie geven (* er is een enkele uitzondering). Onze haarden zijn bovendien CE en TUV-gekeurd voor alle Euro-landen.
Het is van belang dat de haard door de installateur van JustFire of een ander (door ons)erkend installateur geinstalleerd wordt. Eigen montage is uitgesloten van enige aansprak. Het kan voorkomen bij bepaalde installatie's van rookgasafvoeren dat de instellingen aangepast dienen te worden. Als U dit zelf doet kunt u tegen een vastgesteld tarrief deze standaard instellingen laten aanpassen. (vraag naar info)

Mocht zich binnen de garantietermijn een defect voordoen, aan de basis van de kachel zelf, die het gevolg is van een materiaal en/of fabricagefout, dan is JustFire bereid het onderdeel waaraan de fout is geconstateerd gratis te vervangen. Gevolgkosten worden uitgesloten.

(*) Helaas moeten we ook enkele uitsluitingen maken. Aangezien sommige situaties kunnen leiden tot schade aan de pelletkachel, welke juist voorkomen hadden kunnen worden. Vandaar dat we hierop wijzen.

Situaties waarbij de garantie vervalt en niet meer van toepassing is:

  • JustFire Haarden welke niet gekocht zijn via JustFire Nederland. (U dient voor het verkrijgen van garantie/service en subsidie altijd een originele JustFire factuur te overleggen. Heeft U de haard gekocht via een ander bedrijf, particulier en/of opkoper dan kunnen wij geen service en  garantie geven op de juiste werking van uw haard ) LET OP !!  Er zijn haarden in omloop welke gebruikt zijn voor demo doeleinde, deze haarden mag men absoluut niet gebruiken in een woonsituatie omdat de instellingen dusdanig afwijken dat er gevaarlijke situatie's kunnen ontstaan. Genoemde haarden vallen dan ook niet onder de justfire garantie bepalingen.
  • De installatie zelf gedaan wordt en waarbij de waardes van de instellingen kunnen afwijken van hetgeen door JustFire wordt voorgeschreven. (welk aansluitset wordt gebruikt en welke instellingen horen daarbij)
  • Men geen EN+/A1 gekeurde pellets gebruikt. Niet gekeurde pellets kunnen teveel stof bevatten of bevatten niet altijd de juiste houtsoorten, geperst met hars of andere toevoegingen waardoor een slechte verbranding of schade kan ontstaan.  (JustFire adviseert uitdrukkelijk JUSTFIRE korrels te gebruiken welke getest zijn en voldoen aan alle normen. Het gebruik van andere korrels kan leiden tot het vastlopen/verstoppen of kapot lopen van de vijzel. en storringen met zich meebrengen zoals de aanwas van ''slak'', in de branderpot, welke komt door het gebruik van hars of andere toevoegingen bij het persen van niet gekeurde korrels. Dit kan zeer gevaarlijke situatie's zoals kleine, middelmatige of grote explosie's tot gevolg hebben.( JustFire korrels zijn de enige korrels welke JustFire op dit moment goed keurd)(Controleer het reservoir, vijzel en alle rookgaskanalen met regelmaat)
  • Men pellets van hardhout gebruikt.
  • Het toestel niet minimaal 1x per jaar / 1000kg verbruikte korrels of minimaal elke 1000 uur volledig wordt gereinigd door de JustFire installateur en/of erkend installateur.
  • Aan het toestel wijzigingen zijn aangebracht zonder voorkennis aan ons;
  • Parameters zijn gewijzigd zonder overleg met de JustFire installateur (of medewerkers van JustFire)
  • Het toestel van eigenaar is veranderd;
  • De richtlijnen van de gebruiksaanwijzing niet zijn opgevolgd;
  • De ignitor/gloeispiraal zijn uitgesloten van garantie, aangezien deze een bepaald aantal uren/strats mee gaan.

Extra aanvullingen:

Breuk in glas of keramiek valt buiten de garantie. M.u.v. schade veroorzaakt door transport welke in opdracht van JustFire is uitgevoerd. Deze schade dient direct na aanlevering gemeld te worden.

Een pelletkachel met CV aansluiting dient op een goede schoorsteen aangesloten te zijn welke voldoet aan de richtlijnen die gelden voor normale houtkachels.

Pelletkachels zijn bedoelt als bijverwarming. Verkoper is niet aansprakelijk voor vergoeding van gevolgschade, schade, direct of indirect, aan personen of goederen toegebracht door of in verband met de pelletkachel Mocht niettemin zodanige aansprakelijkheid op grond van bepalingen van dwingend recht bestaan, dan is verkoper in geen geval gehouden tot vergoeding van een hoger bedrag dan verkoper zelf terzake van de schade, waarvoor hij aansprakelijk wordt gehouden, op zijn verzekeraars kan verhalen.

Verder zijn op al onze leveringen en diensten onze algemene verkoopvoorwaarde van toepassing

JustFire Nederland (Hoofdkantoor)
Venloseweg 38
5931GT Tegelen
Service afdeling is te bereiken op service@justfire.nl